Z wnioskami do ministra

wydany w Przegląd Komunalny – 2002-6
  DRUKUJ
W tym roku wśród uczestników konferencji „Budowa i eksploatacja bezpiecznych składowisk odpadów”, która odbyła się w dniach 26-28 lutego w Wiśle, było duże grono znakomitych praktyków z wielu składowisk w Polsce. Po dyskusji postanowili oni sformułować wnioski, które zostały przekazane ministrowi środowiska.

Wnioski dotyczące gospodarki odpadami w Polsce

Uczestnicy XII Międzynarodowej Konferencji „Budowa i eksploatacja bezpiecznych składowisk odpadów”, zorganizowanej przez firmę Abrys w Wiśle w dn. 26-28 lutego 2002 r., zwracają uwagę Ministra Środowiska na następujące, ważne dla Polski w przededniu wejścia do UE, leżące w kompetencji władz państwowych sprawy:
1) Zagadnienia dotyczące „śmieci” i czystości kraju są bardzo istotnymi, widocznymi wyznacznikami cywi [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus