Wytyczne do planów

wydany w Przegląd Komunalny – 2002-6
  DRUKUJ
Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r., która transponuje podstawowe wymagania prawodawstwa Unii Europejskiej w zakresie gospodarki odpadami, zawiera wymóg opracowania planów gospodarki odpadami na wszystkich szczeblach administracji. Przy czym według ustawy - Prawo ochrony środowiska z 27 lipca 2001 r. opracowania te są jednocześnie częściami programów ochrony środowiska. Ministerstwo Środowiska, chcąc wesprzeć administrację samorządową w zakresie planowania gospodarki odpadami, zainicjowało projekt pt.: „Opracowanie przewodników (wytycznych) przygotowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych p [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus