Pojemnik pod dom

wydany w Przegląd Komunalny – 2002-6
  DRUKUJ
- analiza zmian podejścia mieszkańców Poznania do selektywnej zbiórki surowców wtórnych w zależności od odległości ustawiania pojemników

Tomasz Bogajewski

Obecnie ważnym zagadnieniem dla Polski jest zmniejszenie ilości składowanych odpadów komunalnych. Przeważająca część zbędnej materii jest deponowana na składowiskach. W 1999 r. zebrano w Polsce około 12,3 mln. ton odpadów komunalnych, z czego składowano 11,68 mln. ton1. W 2000 r. istniało w Polsce 9992 zorganizowanych, legalnych składowisk odpadów. W dużych miastach wskaźnik nagromadzenia odpadów osiągnął wartość 2 m3 na mieszkańca rocznie3.

Badania przeprowadzone w Poznaniu na osiedlach ty [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus