Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka odpadami"

Polecane artykuły:

System REACH – wyzwanie d(...)

  Zgodnie z rozporządzeniem REACH, 1 grudnia br. mija pierwszy okres przejściowy dotyczący rejestracji substancji chemicznych. Niewywiązanie się z tego obowiązku wiąże się z zakazem produkcji lub importu danej substancji, co w wielu przypadkach może skutkować zakończeniem działalności gospodarczej.   Rozporządzenie REACH1 weszło w życie 1 czerwca 2007 r. Jest to obszerny akt prawny (141 artykułów, 17 załączników i 9 (...)
»

Bioróżnorodność cz. I(...)

Trwa proces przeglądu realizacji Agendy 21, kluczowego dokumentu przyjętego na wielkiej ONZ-owskiej konferencji w Rio de Janeiro „ Środowisko i Rozwój” w 1992 roku. We wrześniu ma odbyć się konferencja przeglądowa w Johannesburgu, której zadaniem będzie ocena stanu środowiska naturalnego w skali całego globu po 10 latach od momentu, gdy głowy większości państw świata podpisały się pod historycznymi konwencjami o ochronie klimatu i bioróżnorodności. W okolicach średniowiecznych s(...)
»