Problemy zarządzania drogami w miastach

wydany w Przegląd Komunalny – 2002-6
  DRUKUJ
Jerzy Duda

Wiadomo, że zarządzania drogami w miastach nie można oddzielać od zarządzania rozwojem miast. Są to procesy sprzężone i wynikają z podstawowych celów działań samorządów, a więc dążenia do stałej poprawy warunków bytowych ludności przy zachowaniu konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju.

Obowiązująca ustawa o drogach publicznych, uchwalona w marcu 1985 r., po kilkunastu zmianach i poprawkach jest dzisiaj kompilacją rozwiązań prawnych od dawna nieprzystających do obecnych warunków i szeregu przypadkowych pomysłów autorskich, mających ją uaktualnić i dostosować do zmieniającej się sytuacji drogownictwa. Wielu drogowców i prawników uważa tekst ustawy za niespójny, niewłaściwie skomponowany i [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus