Przeglądy ekologiczne składowisk odpadów

wydany w Przegląd Komunalny – 2002-6
  DRUKUJ
Piotr Manczarski

Obecny oraz przyszły stan regulacji prawnej w dziedzinie ochrony środowiska w Polsce jest i będzie kształtowany przez prawo i politykę Unii Europejskiej. Dotyczy to również gospodarki odpadami komunalnymi, a w szczególności ich unieszkodliwiania poprzez składowanie. Z uwagi na priorytety polityczne państwa, w tym planowaną na koniec 2002 r. pełną gotowość do stowarzyszenia z Unią Europejską, należy uwzględnić najważniejsze z zaleceń i wymagań dotyczących składowisk odpadów zawarte w obowiązującej od 16 lipca 1999 r. dyrektywie (w sprawie składowania odpadów 1999/31/EC z dnia 26 kwietnia 1999 r.) oraz implikacje techniczno-technologiczne wynikające z ich wdrażania w warunkach krajowych. Skutkiem stosowania dyrektywy jest wprowadzenie nowego sposobu myślenia o składowiskach i zasadach ich funkcjonowania [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus