Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Polimery biodegradowalne(...)

Czy toniemy w śmieciach? Taką tezę można było przeczytać w opublikowanym na łamach tygodnika „Polityka” (7/2008) artykule Piotra Pytlakowskiego. Niezależnie czy zgadzamy się z krytyczną oceną polskiego rynku utylizacji odpadów, czy też nie, należy przyznać, że dotychczasowe rozwiązania w tym zakresie są nadal niewystarczające. Natomiast przedstawiona we wspomnianym artykule propozycja poprawy sytuacji przez (...)
»

Zasady wykorzystania osad(...)

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach1 wyróżnia przemysłowe i nieprzemysłowe wykorzystanie odpadów. Według tej ustawy nieprzemysłowe wykorzystanie odpadów polega głównie na ich stosowaniu "do kształtowania powierzchni gruntów lub ich dostosowaniu do określonych potrzeb, a także do nawożenia lub ulepszania gleby". Nieprzemysłowe wykorzystanie odpadów należy rozumieć jako stosowanie ich w środowisku przyrodniczym. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasob(...)
»