Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

O biogazie i biogazowniac(...)

Konferencja „Biogazownie – energia z odnawialnych źródeł”, zorganizowana przez Wydawnictwo Presspublica, odbyła się 26 stycznia br. w Warszawie. Tematyka konferencji została podzielona na trzy panele. Pierwszy dotyczył uwarunkowań gospodarczo-ekonomicznych. Tematem drugiego były aspekty finansowo-prawne, a szczególnie bariery procesu inwestycyjnego, a także uwarunkowania obrotu kontraktami na biomasę na Towarowej Giełdzie Energii oraz dotacje unij(...)
»

Moda na sprzątanie(...)

W wysoko rozwiniętych społecznościach Europy Zachodniej i Azji odpowiedź na pytanie „Czy właścicieli psów należy karać za niesprzątanie pozostawionych nieczystości?” brzmi zdecydowanie – „tak”. W ostatnich latach Polska stara się nadgonić dzielący nas w tym zakresie dystans i dorównać tym krajom. Sporo nam jednak jeszcze brakuje. Wystarczy spojrzeć na nasze podwórka, chodniki,(...)
»