Sieciowe dysproporcje

wydany w Przegląd Komunalny – 2002-5
  DRUKUJ
czyli przestrzenne zróżnicowanie sieci wodno-kanalizacyjnej

Małgorzata Słodowa-Hełpa, Ryszard Węckowski

Niekwestionowana ekspansja inwestycyjna i znaczny postęp w zakresie wyposażenia w sieć wodno-kanalizacyjną nie może przysłaniać wielu wyraźnych dysproporcji, zarówno w przekroju regionalnym, w układzie wieś-miasto, jak i w obrębie samego systemu, czyli w poziomie i tempie przyrostu sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej. Negatywne konsekwencje takiego stanu rzeczy nie wymagają szerokiego komentarza.

Wodociągowy dualizm

W 2000 r. na 100 km2 powierzchni przypadało w Polsce średnio 67,76 km rozdzielczej sieci wodociągowej. O dużym przestrzennym zróżnicowaniu gęstości tej sieci świadczy najlepiej fakt, że różnica między województwem najlepiej i najgorzej wypo [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus