Fermentacja odpadów organicznych - alternatywa kompostowania

wydany w Przegląd Komunalny – 2002-5
  DRUKUJ
Antoni Niedziałkowski

Szkodliwość odpadów organicznych unieszkodliwianych przez składowanie jest powszechnie znana a beztlenowy rozkład, powodujący powstawanie biogazu i nieprzyjemnych dla otoczenia odorów, żerowanie gryzoni i ptactwa, wreszcie szybkie zapełnianie składowiska – to jego efekty.

Określenie odpadów organicznych, jako tych zawierających węgiel organiczny, pozwala na zakwalifikowanie do nich bardzo szerokiej gamy odpadów zarówno powstających w gospodarstwach domowych, jak też w rolnictwie i przemyśle. Ilość tego rodzaju odpadów jest bardzo duża, stąd zamykane składowiska dostarczają nam „atrakcji” jeszcze przez wiele lat.
Lekarstwem na dolegliwości związane ze składowaniem odpadów organicznych jest odgazowywanie składowisk z biogazu w celu wypuszczenia go w powietrze a [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus