Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

STANDARDY DLA GOSPODARKI (...)

Do dziś nie określono w wystarczającym stopniu wymagań w zakresie standardów organizacyjnych, technicznych i sanitarnych dla usługi odbierania odpadów komunalnych. Usługa opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) i transportu nieczystości ciekłych doczekała się dwóch rozporządzeń. Dyskusje dotyczące tematu rozpoczęły organizacje branżowe, łódzki OBREM przygotowuje poradnik dla gmin na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury. Seminarium podsumowujące te prace odbędzie się podczas Targów POLEK(...)
»

Urządzenia do przerobu zu(...)

  Proces rozdrabniania w kruszarkach młotkowych powoduje dość głębokie rozdrobnienie, zarówno obudów akumulatorów (wykonanych najczęściej z polipropylenu) jak i elektrod ołowiowych. Wydaje się, że można zaproponować inny, korzystniejszy sposób rozdrabniania.   W Polsce znajdują się dwa duże zakłady zajmujące się przerobem złomu akumulatorowego. Oba zlokalizowane są na Śląsku: Orzeł Biały w Bytomiu, przetwarz(...)
»