Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Interpretacyjny chaos(...)

Pierwszym regulatorem działalności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce była Ustawa z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DzU z 2006 r. nr 123, poz. 858, z późn. zm. – ustawa zaopatrzeniowa). Pierwszym i, oczywiście, niedoskonałym. Po podpisaniu Traktatu Akcesyjnego zmieniły się warunki funkcjonowania przedsiębiorstw wod-kan i wspomniana ustawa została po raz pierwszy znowelizowana – przy znaczącej wsp(...)
»

Predykcyjne sterowanie zi(...)

Oczyszczalnie ścieków muszą spełniać wiele wymogów dotyczących jakości oczyszczonych ścieków. Prowadzi to do znacznej liczby celów, jakie należy osiągnąć, aby właściwie przebiegał proces oczyszczania. Realizacja tych celów może opierać się na zastosowaniu sterowania optymalizującego w technologii krzepkiego sterowania predykcyjnego (ang. Robust Model Predictive Control – RMPC). Zostało ono zaimplementowane w hierarchicznej strukturze sterowania1. Obiektem sterowa(...)
»