Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

LPR-y w ocenie oddziaływa(...)

Dostępność środków finansowych na rewitalizację obszarów problemowych spowodowała lawinowy proces opracowywania i aktualizowania lokalnych programów rewitalizacji (LPR). Jak prawie każdy plan i program, także LPR-y podlegają ocenie oddziaływania na środowisko. Postępowanie to wymaga czasu i zaangażowania, a ponieważ jest obligatoryjnym warunkiem uchwalenia tego dokumentu i aplikacji o środki finansowe, staje się nie mniej ważne niż procedowanie samego programu.(...)
»

Srebrna Puszka na finiszu(...)

Na początku 2001 roku Fundacja RECAL i „Przegląd Komunalny” ogłosiły Konkurs „Srebrna Puszka” dla najlepszych pomysłów edukacji ekologicznej wykorzystujących motyw recyklingu aluminiowych puszek po napojach. Otrzymaliśmy 23 zgłoszenia, a Kapituła, pod przewodnictwem Pawła Wójcika – Prezesa Klubu Publicystów Ochrony Środowiska EKOS, nagrodziła następujące inicjatywy: (...)
»