Edukacja czy samokształcenie

wydany w Przegląd Komunalny – 2002-4
  DRUKUJ
Antoni Niedziałkowski

Koronnym argumentem przeciwników kompleksowej gospodarki odpadami opartej na selektywnej zbiórce odpadów jest brak środków finansowych oraz niska świadomość ekologiczna społeczeństwa. Uwzględniając sposób myślenia tej części decydentów, trudno nie zgodzić się ze słusznością ich argumentacji.

Wprowadzenie racjonalnej i kompleksowej gospodarki odpadami wymaga pokaźnych sum. Budowa sortowni i najprostszej nawet kompostowni to wydatek przekraczający możliwości jednej, nawet dość pokaźnej gminy. Nic zatem dziwnego, że propozycja stworzenia systemu gospodarki odpadami opartego na tych sposobach odzysku odpadów napotyka na mur nie do przeskoczenia. Kontrargumenty w postaci tworzenia związków komunalnych czy też porozumień gmin w ogóle nie są brane pod uwagę, no bo jak tu rozmawiać o śmie [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus