Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka odpadami"

Reklama

Polecane artykuły:

Zrównoważony pomysł na wo(...)

Nadmierny wzrost liczby ludności, zużywanie zasobów naturalnych i zanieczyszczenie środowiska, ekspansja obszarów zabudowanych oraz zanik terenów zieleni. To właśnie te negatywne skutki rozwoju miast w połączeniu z ogólnoświatowymi zmianami klimatycznymi wpływają na funkcjonowanie zasobów wodnych w miejskich przestrzeniach. W wielu miejscowościach występują gwałtowne zjawiska, takie jak krótkotrwałe, ale intensywne powodzie lub długotrwałe okresy suszy. Dlatego też (...)
»

Przyspieszenie w projekta(...)

Od początku br. nastąpiło zdecydowane przyspieszenie realizacji przedsięwzięć, które w latach 2001-2005 otrzymały decyzję Komisji Europejskiej o przyznaniu dofinansowania z unijnego Funduszu Spójności – powiedział 13 września br. minister środowiska Jan Szyszko na konferencji prasowej poświęconej stanowi zaawansowania projektów inwestycyjnych w ochronie środowiska. Minister Szyszko przypomniał, że Komisja Europejska przyznała dofinansowanie dla 88 projektów, w tym 86 inwest(...)
»