Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka odpadami"

Polecane artykuły:

Rozwinąć selektywną zbiór(...)

Z Josefem Heissenbergerem, szefem austriackiej firmy Komptech Farwick, rozmawia Bartosz Paprzycki Jak ocenia pan poziom dostosowania standardów ochrony środowiska w Polsce do tych obowiązujących w „starej” Unii? W Austrii mamy bardzo wysokie standardy postępowania z odpadami, prawdopodobnie najwyższe na świecie. Od początku tego roku nie można deponować na składowiskach żadnych odpadów, które nie zostały wcześniej poddane obróbce. Nie może być w nich frakcji organ(...)
»

Instalacje wodociągowe ze(...)

  Coraz częściej instalacje wodociągowe są wykonywane ze stali nierdzewnej (kwasoodpornej). W literaturze brakuje informacji o takich produktach. Warto więc przedstawić podstawowe zasady ich projektowania. Dotyczą one głównie doboru wielkości średnic przewodów oraz określania liniowych i miejscowych strat ciśnienia.   Unieważniona została polska norma PN-92/B-017061 dotycząca instalacji wod(...)
»