Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Czy kontynuacja energetyk(...)

Wśród organizacji branżowych działających w obszarze OZE panuje przekonanie, że jeśli ustawa o odnawialnych źródłach energii wejdzie w życie w zaproponowanym przez rząd kształcie, nie nastąpi rozwój, lecz raczej zahamowanie rozwoju tego sektora w Polsce, co było jasno wyrażone przez jego przedstawicieli podczas wysłuchania publicznego w sprawie ustawy, które odbyło się 15 września 2014 r.  Takie samo przekonanie wyrażali uczestnicy V Kongresu greenPOWER, który odbył się w dniach 2(...)
»

Gminna niegospodarność(...)

W IV kwartale 2002 r. NIK skontrolowała 32 jednostki samorządu terytorialnego, sprawdzając prawidłowości ustalania i egzekwowania przez gminy opłaty adiacenckiej w latach 1999-2001 oraz w okresie trzech kwartałów 2002 r. Z kontroli wynika, że gminy w niewielkim stopniu korzystały z możliwości ustalania i pobierania opłat adiacenckich, wynikających z ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Dotyczyło to zwłaszcza opłat związanych z wybudowaniem i oddaniem do użytku urządzeń (...)
»