Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Partnerstwo publiczno-pry(...)

Przewidywany w najbliższym czasie wzrost udziału transakcji w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego w sektorze usług publicznych pociąga za sobą konieczność stworzenia warunków, które sprawią, że przedsiębiorcy oraz rynki kapitałowe zaczną postrzegać polskie PPP jako bardzo atrakcyjną formułę. Obecne oczekiwania przedstawicieli państwa polskiego wobec udziału sektora prywatnego, s(...)
»

Korzystne partnerstwo dla(...)

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej zmieniło postrzeganie naszego kraju w państwach tak odległych jak Australia. Jesteśmy oceniani jako ważny, perspektywiczny partner polityczny i gospodarczy, który może wpływać na kierunki polityki Unii Europejskiej wobec regionu Pacyfiku. – W swojej polityce zagranicznej Australia zakłada rozszerzenie kontaktów z Europą, a Polska może stać się dobrym pomostem do współpracy z Unią Europejską – powiedział David Borthwik, min(...)
»