Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Wstępne podsumowanie(...)

 W związku z zakończeniem przez Sejm RP prac legislacyjnych nad projektem ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku gminach oraz niektórych innych ustaw można pokusić się o wstępne ich podsumowanie. Nie można jeszcze w pełni ocenić wprowadzanego tą nowelizacją systemu gospodarki odpadami, gdyż nie znamy treści przepisów wykonawczych do ustawy, zaś nowelizacja ustawy o odpadach jest na etapie projektu. Podnieść w tym miejscu należy, iż w sprawach nieuregulowa(...)
»

Dobre przykłady na wagę z(...)

Pomysłowość oraz innowacyjność w edukacji ekologicznej to niezwykle pożądane elementy. Wiele oczywiście zależy od chęci i determinacji zakładów, ale także od wiary społeczeństwa, że jego praca nie idzie na marne, a to, co zostało wysegregowane, nie trafi do jednego kubła i dalej na składowisko. Ważne jest szukanie pozytywnych wzorców i przykładów. Wśród uczestników IX edycji Konkursu „Przeglądu Komunalnego” o Puchar Recyklingu zn(...)
»