Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Najważniejsze wyzwania dl(...)

W dyskusjach o problemach polskiego systemu odzysku i recyklingu przeważa pogląd, że największymi wyzwaniami (a zarazem bolączkami) są: własność odpadów komunalnych i brak zasilania finansowego, czyli, mówiąc po prostu, brak pieniędzy na zbiórkę selektywną (i segregację) oraz recykling. Problem pierwszy został już rozwiązany poprzez nowelizację ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Na ile nowe rozwiązanie okaże się trafne, o tym przekonamy(...)
»

Nie jesteśmy energetykami(...)

Z Jarosławem Mroczkiem, prezesem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, rozmawia Urszula Wojciechowska Niedawno ukazał się raport „Najważniejsze zagadnienia dotyczące funkcjonowania sektora elektroenergetycznego w Polsce” autorstwa znamienitego zespołu, reprezentującego PSE oraz duże firmy sektora elektroenergetyki, proszę o ustosunkowanie się do jego treści. (...)
»