Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Zawiłości terminu odnawia(...)

Sejm 21 czerwca 2013 r. uchwalił długo oczekiwaną ustawę. I choć jej tytuł (ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw) na to nie wskazuje, to wiele postanowień dotyczy energetyki odnawialnej. Z zapowiadanej przez rząd koncepcji ustawy o odnawialnych źródłach energii stworzono jeden z obszarów poselskiego projektu ustawy (druk 946). Wpłynął on 18 albo 19 października 2012 r. do Sejmu (obie daty są podawane na stronie Sejmu). (...)
»

Fermentacja termofilowa w(...)

Tym właściwsze wydaje się szukanie dobrych optymalnych z punktu widzenia właściwego doboru elementów składowych i konstrukcji instalacji biogazowej do rodzaju substratów. Na uwagę zasługują instalacje pracujące w oparciu o proces fermentacji termofilowej. Spektrum rozwiązań Produkcja biogazu w procesie fermentacji metanowej w biogazowni rolniczej może być prowadzona w różnych technologiach. Czynnikiem wpływającym na dobór właściwego rozwiązania są stosowan(...)
»