Opłaty za składowanie i co dalej?

wydany w Przegląd Komunalny – 2002-3
  DRUKUJ
Antoni Niedziałkowski

Obowiązująca od października ub.r. ustawa z 27 kwietnia 2001 r. określa sposoby postępowania z odpadami, które w efekcie mają spowodować ograniczenie ich ilości oraz zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko. Osiągnięcie nakreślonego prawem celu wiąże się z realizacją działań, które sprecyzowane zostały w art. 5-7. Sprowadzają się one do: zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ich ilości, zapewnienia odzysku odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec oraz do unieszkodliwienia odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec i których nie udało się poddać odzyskowi.

Zapobieganie powstawaniu odpadów komunalnych

Rozwój gospodarczy, ba [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus