Wycinka drzew przydrożnych

wydany w Przegląd Komunalny – 2002-3
  DRUKUJ
Krzysztof Kasprzak, Beata Raszka

W 1999 r. Najwyższa Izba Kontroli z własnej inicjatywy przeprowadziła działania kontrolne dotyczące funkcjonowania organów zarządzających drogami w zakresie ograniczenia zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego1i przedstawiła m.in. dane na temat zmniejszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w wyniku niewłaściwie usytuowanej lub nie pielęgnowanej zieleni przydrożnej. Kontrola, chociaż wskazała na występowanie wielu nieprawidłowości, także w zakresie braku odpowiedniej pielęgnacji zieleni, to jednak udowodniła, że biurokratyczne rozumienie przepisów prawnych przez zarządców dróg powoduje poważne zagrożenie dla starych drzew przydrożnych.

W wielu miejscach kraju zarządy dróg dążą do wycięcia nie tylko pojedynczych drzew, ale nawet całych alei. Bierze się bowiem pod [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus