Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Dwa lata inwestycji KPOŚK(...)

Realizacja zadań inwestycyjnych z Zakresu oczyszczania ścieków komunalnych nabiera rozmachu. Dzieje się tak w znacznej mierze dzięki obowiązującemu od końca 2003 r. Krajowemu Programowi Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). Zawiera on wykaz aglomeracji o RLM większej od 2 tys., uwzględniając jednocześnie potrzeby inwestycyjne polegające na wyposażeniu tych aglomeracji w systemy kanalizacyjne dla ścieków komunalnych celem zapewnienia ich biologicznego oczyszczania przed wprowadzeniem ich d(...)
»

Resume, katharsis i new a(...)

Największym wrogiem korupcji i wszelkich wykroczeń jest jawność i powszechność informacji. W naszej branży brakuje nam podstawowej wiedzy o rynku pozwalającej na społeczną kontrolę i walkę z patologiami gospodarczymi.   W Ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ZSEE) oraz w odpowiednim Rozporządzeniu zabrakło obowiązku publiko(...)
»