Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ara system - zagospodarow(...)

Podobnie jak w innych krajach problem odpadów opakowaniowych wystąpił również w Austrii a pierwsze próby rozwiązania problemu podjęte były już w roku 1993. W rozporządzeniu z 01.10.1993 roku odpowiedzialnym za gospodarkę odpadami opakowaniowymi ustawodawca uczynił producenta i importera. Generalnym celem rozporządzenia było przejęcie odpowiedzialności za materiał opakowaniowy, przez oszczędne stosowanie opakowań, budowę systemu zbiórki na terenie całego kraju oraz ponowne zastosowanie lub wy(...)
»

Walka ze smogiem i niską (...)

Czy piece i kotły grzewcze opalane paliwami stałymi – węglem i drewnem – mogą być przyjazne dla środowiska i nie szkodzić zdrowiu? O konieczności podnoszenia świadomości społecznej w zakresie zagrożeń płynących ze spalania wszelkich odpadów komunalnych powstających w gospodarstwie domowym w piecach czy kotłach centralnego ogrzewania mówi się od wielu lat. Podkreśla się również, że należałoby zamienić stare i nieefektywne paleniska na paliwa stałe w indywidualnych go(...)
»