Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Proces spalania biomasy w(...)

W hotelu Intercontinental w Warszawie 27 kwietnia br. odbyła się Konferencja „Proces spalania biomasy w praktyce”, zorganizowana przez firmę SC Consulting. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele największych elektrowni i elektrociepłowni w Polsce, którzy spalają bądź współspalają biomasę, jak również firmy planujące rozwój i inwestycje w tym kierunku. Konferencję patronatem objęli Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Instytut Chem(...)
»

Alokacja pomiarów hydraul(...)

Uzasadnienie rozważania problemu rozmieszczania pomiarów wielkości hydraulicznych w powiązaniu z zagadnieniem estymacji tych wielkości opiera się na dwóch przesłankach. Pierwsza z nich to powszechne dążenie przedsiębiorstw wodociągowych do posiadania symulacyjnego modelu sieci, zaś druga to niskie nasycenie sieci wodociągowych pomiarami i obserwowane próby zmiany tej sytuacji przez instalowanie nowych punktów pomiarowych. (...)
»