Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Rozporządzenie, które roz(...)

Przedstawione przez Ministerstwo Środowiska na początku roku założenia do rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów wzbudziły sporo emocji zarówno w gminach, jak i wśród przedsiębiorców. Zapisano w nich bowiem, że do selektywnego zbierania odpadów nie będzie zaliczane zbieranie odpadów „u źródła” w podziale dwupojemnikowym. Aby spełnić obowiązek selektywnego zbierania odpadów, w gminnym regulaminie utrzymania czy(...)
»

Wpływ odcieków i odpadów (...)

Monitoring środowiska obejmuje analizy standardowych fizycznych i chemicznych wskaźników. Trudno jednak ocenić stan środowiska przyrodniczego, opierając się wyłącznie na metodach fizykochemicznych, które mogą być niewystarczające. Dla całościowej i pełnej oceny należy stosować kilka metod jednocześnie i niezależnie od siebie. W badaniach kompleksowych pomocne są obserwacje reakcji organizmów (lub populacji) na konkretny bodziec. Organizmy żywe są bowiem n(...)
»