Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"

Polecane artykuły:

Pozytywnie o samorządach(...)

W badaniu „Ocena działalności i źródeł finansowania samorządów”, przeprowadzonym w maju tego roku przez agencję badawczą PBS (na zlecenie Związku Miast Polskich), Polacy pozytywnie ocenili działalność samorządów i ich wkład w rozwój społeczności lokalnych. Wyniki badania zostały zaprezentowane podczas konferencji prasowej 28 maja br. w Warszawie przez przedstawicieli korporacji samorządowych – Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP i Związku Powiatów Pols(...)
»

Technologie dla lepszego (...)

Wykorzystanie energii słonecznej w budownictwie to połączenie idei samowystarczalności energetycznej budynków i sztuki tradycyjnego projektowania, która pozostaje w zgodzie z prawami fizyki, czyli naturą. Tendencja do zmniejszania zapotrzebowania na energię na cele grzewcze ma charakter ciągły i jest typowa dla nowoczesnego budownictwa energooszczędnego, o czym świadczy stałe zmniejszanie się wskaźników energochłonności eksploatacyjnej budynków. Wskaźniki te opisują zużycie energ(...)
»