Wszystkie artykuły w kategorii: "Konkurs"

Polecane artykuły:

Być albo nie być(...)

To była najprawdziwsza walka o byt. Gdyby przyjąć przedłożenie rządowe lub późniejszą jego mutację w postaci poprawki senatora Piwońskiego (art. 6a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach), wówczas organy gmin mogłyby przyjść do kilkuset przedsiębiorców i powiedzieć im, że już nie mają prawa zajmować się działalnością gospodarczą w zakresie gospodarki odpadami, że ich umowy z klientami wygasły, a wszelkie inwestycje (baza, sortownia itd.) były ich ryzykiem. Trzeba przy(...)
»

Przegląd patentów(...)

Kolejny raz zajrzeliśmy do Biuletynu Urzędu Patentowego. Wśród licznych zamieszczonych tam patentów znalazło się kilka takich, które z powodzeniem można wykorzystać w gospodarce komunalnej czy ochronie środowiska. Niektóre z nich przedstawiamy poniżej. Sposób i układ wytwarzania metanu oraz energii elektrycznej i cieplnej Sposób polega na anaerobowym przetwarzaniu biomasy do biogazu w rozdzielonych procesach hydrolizy i fermentacji metanowej przez(...)
»