Nie działamy na bezludnej wyspie

wydany w Przegląd Komunalny – 2002-2
  DRUKUJ
Z Tomaszem Ucińskim, dyrektorem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Koszalinie, rozmawia Anna Tórz

Co skłoniło Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej do podjęcia współpracy ze spółdzielniami mieszkaniowymi, przy selektywnej zbiórce odpadów?

Wychodziliśmy z założenia, że firma nie działa na bezludnej wyspie. Podstawą jest dobry kontakt z samorządem lokalnym, gminą Sianów, na terenie której znajduje się regionalne Składowisko Odpadów Komunalnych, i z klientami. 11 lat temu spróbowaliśmy przekonać klientów – spółdzielnie mieszkaniowe i Zarząd Budynków Komunalnych - żeby ograniczali strumień odpadów, zaczęli je segregować i informowali mieszkańców o korzyściach, jakie z tego wynikają. Od samego początku spotkaliśmy się z przychylnością. Przez 5 czy 6 lat wywoziliśmy stamtąd szkło i tworzywa sztu [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus