Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nie każdy teren przyciąga(...)

Wzrost zainteresowania możliwościami poprawy miejsca swojego życia do poziomu współczesnych aspiracji, zaowocował dążeniami do ubrania go w inną, piękniejszą formę. Jednak sama forma nie wystarcza do wykreowania przestrzeni, która mogłaby być trwale estetyczna. Dążymy do tego, by nasze miasta były piękne. W Polsce w ostatniej dekadzie zaczęło się to przejawiać także w aktywności ruchów miejskich jednoczących młodzież, w przenoszeniu na ulice twórczości plastycz(...)
»

Big trees(...)

Okazuje się, że na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Przede wszystkim musimy rozdzielić dwa pojęcia – czym jest przesadzanie, a czym sadzenie drzewa? Przesadzanie to operacja przeniesienia drzewa z jego dotychczasowego miejsca wzrostu na nowe. W tym przypadku nasze różnorakie działania mają na celu uratować drzewo, aby rosło w nowym miejscu. Wówczas mamy prawo przyciąć jego koronę – teoretycznie nawet je oszpecić. W ramach działań dochodzi także do przycięcia systemu korze(...)
»