Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Rynek biopaliw w Polsce(...)

Bieżący rok jest pierwszym, w którym producenci paliw i biopaliw są zobowiązani do zużycia w trakcie roku kalendarzowego pewnego określonego udziału biokomponentów (i innych paliw odnawialnych) w ogólnej ilości paliw ciekłych, zużywanych w transporcie.   Współczynnik ten, liczony wg wartości opałowej, nazywany jest Narodowym Celem Wskaźnikowym (NCW) (...)
»

Energia Jutra dla każdego(...)

Polski Kongres Energii Odnawialnej 2013 – Energia Jutra ma na celu opracowanie prognoz rozwojowych, opiniowanie regulacji prawnych dotyczących energii odnawialnej oraz integrację środowiska skupionego wokół OZE. Kongres to akcja składająca się z dziesięciu konferencji, przygotowywanych w największych polskich miastach. Organizatorem Kongresu jest firma Zielona Strona Mocy, a jego partnerzy to Fundacja Polski Kongres Gospodarczy oraz Pracodawcy RP. Pierwsza Konferencja z tego cyklu o(...)
»