Program ochrony środowiska

wydany w Przegląd Komunalny – 2002-12
  DRUKUJ
Zenon Świgoń

Trwają przepychanki międzyresortowe dot. kształtu i zawartości programów ochrony środowiska na szczeblu lokalnym. Prawdopodobnie w ministerstwach znowu obudzą się za późno, tym razem z powodu ustawowego terminu wykonania programów w powiatach. Chyba, że „na górze” chodzi o pokazanie nowym starostom kto tu rządzi.

Zgodnie z zapisami Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (DzU Nr 62/2001 poz. 627), na samorządy wszystkich szczebli został nałożony obowiązek sporządzenia programów ochrony środowiska. W celu doprowadzenia do przestrzegania standardów jakości środowiska, w przypadkach wskazanych Ustawą lub przepisami szczególnymi, programy winny być uchwalane w drodze aktu prawa miejscowego. Zostały również określone terminy uchwalenia miejscowych programów ochrony środ [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus