Edukacja ekologiczna przez współpracę z mediami

wydany w Przegląd Komunalny – 2002-12
  DRUKUJ
Marek Fiedorow

Budowa oczyszczalni ścieków, kanalizacji, tworzenie systemów zagospodarowania odpadów itp. nie stanowią celu samego w sobie. Administracja publiczna podejmuje te działania, by poprawić warunki życia w społecznościach, w których funkcjonuje. Politycy i urzędnicy niekiedy o tym zapominają, traktując wykonanie określonych w planach inwestycji, jako pełne wywiązanie się ze swoich obowiązków.


Tymczasem segregacja odpadów nie przyniesie efektów, jeżeli ludzie nie będą do niej przekonani i przygotowani, wybudowanie oczyszczalni nie zlikwiduje problemu z przedostawaniem się nieczystości płynnych do wód i gleb, gdyż obywatele nie będą ich do oczyszczalni wywozić. Dlatego nie wystarczy przed kolejnymi wyborami chwalić się osiągniętymi wskaźnikami. Trzeba przez całą kadencję rzetelnie informować o swoich z [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus