Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Bezkrwawa rewolucja(...)

Mija pierwsze półrocze funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami, nazywanego „rewolucją odpadową”. Jest to doskonała okazja do pierwszych wniosków i podsumowania problemów, jakie pojawiły się przy okazji wdrażania zapisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wprowadzającej istotne zmiany mające na celu zapewnienie spójności polskich przepisów z wymogami Unii Europejskiej. Istnieją jednak kwestie formalnoprawne, których wprowadzenie zwiększyłoby wa(...)
»

Jak skutecznie rekultywow(...)

Gospodarka odpadami jest jedną z dziedzin chyba najbardziej obwarowanych przepisami prawa, zarówno polskiego, jak i europejskiego. Ma to na celu zabezpieczenie przed szkodliwym oddziaływaniem odpadów nie tylko środowiska, ale także życia i zdrowia ludzi. Odpowiedzialność za to ponoszą gminy i zakłady unieszkodliwiania odpadów, które muszą wypełniać zobowiązania wynikające z podpisanego przez Polskę Traktatu Akcesyjnego. Celowy Związek Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie w województwie zachodniop(...)
»