Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ochrona gatunkowa w Polsc(...)

Po II wojnie światowej wznowienie działalności ochronnej nastąpiło dość szybko. Obowiązywała wtedy jeszcze pierwsza polska Ustawa z 10 marca 1934 r. o ochronie przyrody (DzU nr 31, poz. 274) i to na jej podstawie zostały wydane akty prawne dotyczące ochrony gatunkowej. Pierwsze powojenne zebranie organizacyjne zostało zwołane w Krakowie 31 marca 1945 r., a 25 sierpnia 1945 r. została powołana Państwowa Rada Ochrony Przyrody (PROP), w której skład weszli – dla podkre(...)
»

„Odpadowa” spółko komunal(...)

Truizmem jest stwierdzenie, że komunalna spółka funkcjonująca w sektorze zagospodarowania odpadów musi borykać się z wieloma problemami generowanymi w dużej mierze przez brzmienie przepisów prawa. O kłopotach związanych z zamówieniami in house, mechaniczno-biologicznym przetwarzaniem odpadów, selektywną zbiórką czy aktualizowaniem wojewódzkich planów gospodarki odpadami powiedziano i napisano już wystarczająco dużo. Natomiast mam wrażenie, (...)
»