Kontrola w odpadach

wydany w Przegląd Komunalny – 2002-11
  DRUKUJ
Bydgoska delegatura Najwyższej Izby Kontroli sprawdziła, jak stałymi odpadami komunalnymi gospodarowało 45 gmin z 8 województw. Kontrolą, która miała pozwolić na ocenę realizacji polityki i ustawowych obowiązków gmin w tym zakresie, został objęty okres od stycznia 1999 r. do I półrocza 2001 r. Sprawdzono także sposób wydatkowania środków na obiekty związane z zagospodarowaniem odpadów.

Programowa katastrofa


Według przepisów obowiązujących w czasie kontroli podstawowym narzędziem realizacji polityki ekologicznej państwa na szczeblu gminnym powinien być program ochrony środowiska. Spośród 45 skontrolowanych gmin formalne wymagania co do programów ochrony środowiska spełniały tylko dwie, tj. Płock i Legnica. Na p [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus