Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Poleko 2002 konferencje i(...)

18 listopada (poniedziałek) 1200-1700 „Zielone Forum” - Wielkopolski Urząd Wojewódzki, Al. Niepodległości 16/18, Poznań ABRYS sp. z o.o. 1200-1700 Seminarium „Ochrona środowiska w powiecie” - Starostwo Powiatowe w Poznaniu , ul. Jackowskiego 18 ABRYS sp.(...)
»

Pierwsi do Funduszu Spójn(...)

Jolanta Czudak-Kiersz Pierwsze projekty przeznaczone do finansowania z Funduszu Spójności są gotowe do przekazania Komisji Europejskiej. Zarząd Narodowego Funduszu, jednostki odpowiadającej za przygotowanie wskazanych przez ministra środowiska przedsięwzięć do finansowania ze środków unijnych, podjął uchwałę o przekazaniu 13 wniosków do akceptacji resortu i skierowania ich do Brukseli. Przeważają wnioski o udzielenie wsparcia na porządk(...)
»