Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ekologiczna produkcja „cz(...)

  2 x Archiwum VW Poznań ZDJĘCIE NA WEJŚCIE   Działalność człowieka skutkuje nieustannym oddziaływaniem na środowisko przyrodnicze. Dynamiczny rozwój przemysłu przyczynia się do coraz większego zanieczyszczenia naszej planety. Wraz ze wzrostem gospodarczym zwiększa się też nacisk na odpowiedzialność i dbałość o środowisko w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.   Volksw(...)
»

Odcienie w wody cenie(...)

Od dłuższego czasu ceny za wodę i ścieki są polem wielu sporów i dyskusji oraz orężem polityków. A są przecież wynikiem stosowania zapisów Rozporządzenia Ministra Budownictwa z 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków musi zapewn(...)
»