Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"

Polecane artykuły:

Nikt nie uNIKnie kontroli(...)

Czy korupcja - Pana zdaniem - stanowi realne zagrożenie dla naszego życia publicznego? Należy zacząć od tego, że korupcji nie można obiektywnie zmierzyć, dlatego dyskusja czy jest ona duża, czy mała, wydaje się dyskusją jałową. Jest to groźne zjawisko dla naszego życia gospodarczego. Jest to choroba, a każda choroba jest groźna. Oczywiście, trzeba walczyć i przeciwstawiać się wszystkim przejawom korupcji. Nie sądzę jednak, że korupcja jest dominującym czynnikiem wpływającym na (...)
»

Nowe podwyżki dla budżetó(...)

„Źródłem wpływów do budżetu jednostek samorządu terytorialnego będą opłaty za składowanie odpadów wnoszone na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce składowania odpadów. Górna jednostkowa stawka tej opłaty wynosić będzie 400 zł za umieszczenie 1 Mg odpadów na składowisku.” To fragment uzasadnienia do założeń transpozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE do nowelizacji ustawy o(...)
»