Wszystkie artykuły w kategorii: "Informator"

Polecane artykuły:

Wojewódzkie fundusze w rę(...)

Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej przejęte przez władzę państwową. Samorządowe jednostki będą pełnić funkcję oddziałów terenowych państwowej centrali? Zmian ustawowych jest na pozór niewiele. Nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska, którą Sejm uchwalił 23 marca br., zmienia jednak całkowicie dotychczasowy system funkcjonowania funduszy ochrony środowiska. Wprowadzony został nowy sposób powoływania członków rad nadzorczych fundus(...)
»

Ekologiczny Związek(...)

Związek Gminy Ziemi Kujawskiej z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim powstał w 1991 r. z inicjatywy Zdzisława Nasińskiego, ówczesnego burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego. Do Związku należą miasta: Aleksandrów Kujawski, Ciechocinek i Nieszawa oraz gminy: Aleksandrów Kujawski, Bądkowo, Koneck, Raciążek, Waganiec i Zakrzewo. Bieżącą działalnością kieruje 7-osobowy Zarząd, który swo(...)
»