Wszystkie artykuły w kategorii: "Drogownictwo komunikacja"

Polecane artykuły:

Energetyczny recykling od(...)

    Eksploatacja dotychczas pracujących na świecie instalacji do termicznego unieszkodliwiania nie jest związana z koniecznością ustanawiania obszaru ograniczonego użytkowania oraz nie narusza interesów osób trzecich. Budowane instalacje nie wpływają na pogorszenie jakości środowiska naturalnego oraz standardów urbanistycznych środowiska człowieka.   Dotychczasowe wyniki badań laboratoryjnych i eksploatacja insta(...)
»

"Kranówka" vs. woda butel(...)

Jak przekonać Polaków, że picie wody bezpośrednio z kranu jest bezpieczne i zdrowe? Jak ich namówić, by spróbowali wody, która świetnie smakuje i kosztuje nieporównywalnie mniej niż woda butelkowana, a przy tym nie wiąże się z generowaniem odpadów opakowaniowych? Spora część społeczeństwa (zwłaszcza ludzie starsi) powiela stereotyp, że wodę z kranu można pić, ale dopiero… po przegotowaniu. Dla pamiętających czasy PRL-u, kiedy jakość „kranówki” pozostawiała, najdelik(...)
»