Wszystkie artykuły w kategorii: "Dodatki - Zeszyty Komunalne"

Polecane artykuły:

Małe elektrownie wodne(...)

Obliczanie wielkości zasobów teoretycznych energii wodnej stanowi podstawę do przeprowadzenia oceny wartości poszczególnych obszarów lub cieków z punktu widzenia ich potencjału energetycznego. W zależności od zastosowanej metody i dokładności obliczeń wyniki tej oceny mogą być dość rozbieżne. W przypadku oceny tych zasobów dla rzek polskich, za najbardziej miarodajne uważa się dane zestawione przez A. Hoffmana (1961). Zasoby teoretyczne wyliczone zostały przy przyjęciu stałego przepływu śred(...)
»

Kreatywność w firmie(...)

W PRL-u przedsiębiorstwo zorientowane na produkcję nie zabiegało o klienta. Wręcz odwrotnie, to klient zabiegał o produkt. Towar sam się sprzedawał. W gospodarce rynkowej klient ze swoimi potrzebami zajął miejsce centralne. Znaczenia nabrała kreatywność firmy. Gospodarka rynkowa czy inaczej gospodarka konkurencyjna wymaga stałej aktywności kapitału, jakim jest człowiek. Tradycyjny kapitał w postaci majątku trwałego czy zasobów finansowych coraz częściej ustępuje miejsca kapitałow(...)
»