Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nic o nas bez nas(...)

W zeszłym roku Rafał Bruski, wiceprezydent Bydgoszczy, obiecywał, że to ostatnia edycja Targów WOD-KAN „pod namiotem”. Chyba jednak nie udało się odejść od tej tradycji? W tym roku jeszcze nie. Niemniej jednak prezydent Bydgoszczy podjął wstępne, ale konkretne kroki organizacyjno-prawne na rzecz budowy w Bydgoszczy Centrum Wystawienniczo-Targowego z prawdziwego zdarzenia. A co najważniejsze, już są wyznaczone obszerne ter(...)
»

Budżetowa pułapka(...)

Istnieje wyraźna niespójność pomiędzy mechanizmem ekonomicznym ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach a wymogami ustawy o finansach publicznych. Na czym ona polega i jak wpływa na finansowanie lokalnych gospodarek odpadami komunalnymi? Rekordowa, bo ocierająca się o stawkę maksymalną, podwyżka stawek w Związku Gmin Wierzyca (ZG Wierzyca) w ub.r. do poziomu 24 zł od osoby, potwierdziła funkcjonowanie mechanizmu neutralności finan(...)
»