Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Czy możemy inaczej zwalcz(...)

Efekt szklarniowy polega na zatrzymywaniu przez tzw. gazy szklarniowe ciepła wypromieniowanego przez powierzchnię Ziemi w dolnej warstwie atmosfery, co powoduje wzrost jej temperatury i dalsze liczne zmiany klimatu Ziemi, fizyki i chemii atmosfery. Wpływa to na życie na Ziemi i zagraża gospodarce i dobrostanowi ludzkich społeczeństw1. Okazuje się, że dzięki manipulacjom w zakresie odbijania/pochłaniania promieniowan(...)
»

Czy grozi nam zastój w bu(...)

Aktualnie budowane drogi (zwłaszcza krajowe i autostrady) projektowane były w latach 2000-2004, zaś prace studialne nad ich przebiegiem prowadzono w latach 90. minionego wieku. Obecnie realizowane są więc koncepcje, które w znacznej części powstały w czasie obowiązywania ustawy z 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska. W tym czasie problematyka środowiskowa, szczególnie w procesie trasowania dróg, była traktowana marginalnie. Niestety, taka postawa inwestorów i(...)
»