Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

NIK skontrolował oczyszcz(...)

Najwyższa Izba Kontroli (NIK) 8.11.2013 r. opublikowała informację na temat wyników kontroli przeprowadzonej w wybranych jednostkach organizacyjnych, eksploatujących komunalne oczyszczalnie ścieków. Celem kontroli było dokonanie oceny sposobu zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych wytworzonych w tych oczyszczalniach w latach 2011-2012 (informacja NIK z 8.11.2013 r., nr LPO-4101-02-00/2013). Kontroli poddano również urzędy marszałkowskie, aby sprawd(...)
»

Ochrona klimatu(...)

Pozarządowe Organizacje Ekologiczne wobec Konwencji Klimatycznej Zjawisko globalnej zmiany klimatu zostało uznane przez liczne światowe organizacje ekologiczne za jedno z najważniejszych zagrożeń środowiska przyrodniczego. Postanowiły one współpracować ze sobą, aby wywierać skuteczną presję na negocjatorów odpowiedzialnych za zapisy Konwencji Klimatycznej. Stworzono Sieć POE: Climate Action Network (CAN), której istotną częścią jest Climate Network Europe (CNE) - sie(...)
»