Wysypisko w Otwocku czeka na zagospodarowanie

wydany w Przegląd Komunalny – 2001-9
  DRUKUJ
JAK DŁUGO MIESZKAŃCY OTWOCKA BĘDĄ CZEKAĆ NA NOWY STOK NARCIARSKI?

Wysypisko pod Otwockiem (Świdry Wielkie) funkcjonuje - jak podaje w piśmie z 1985 r. ówczesny Naczelnik Miasta - od zarania powojennych dziejów miasta. Od formalnego uruchomienia obiektu, aż do połowy lat 70-tych było własnością Rejonowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej (RPGK) w Otwocku i pozostawało pod jego zarządem. Tak więc wysypisko, wraz z całym majątkiem RPGK, należało do miasta Otwock
.

W konsekwencji reformy administracyjnej państwa i podziału terytorialnego kraju z 1975 r. RPGK, wraz z należącym do niego wysypiskiem, włączone zostało do struktur Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Warszawie, stając się jednym z jego zakładów - odpowiedzialnym za gospodarkę odpadami i oczyszczanie miasta w dotychczas podlegającym mu rejoni [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus