Co z zezwoleniami

wydany w Przegląd Komunalny – 2001-9
  DRUKUJ
W krótkim czasie od przyjęcia przez Parlament znowelizowanej Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, czytelnicy zwrócili się do nas o wyjaśnienie pewnego nurtującego ich zagadnienia. Pytanie było następujące: jak wygląda problem zezwoleń na świadczenie usług, w tym m.in. zbierania i transportu odpadów? Jeżeli przedsiębiorstwo wywożące odpady posiada obecnie zezwolenie, aktualne jeszcze np. przez dwa lata, to czy musi starać się już o nowe na nowych zasadach, czy też może spokojnie realizować swoją działalność do dnia wygaśnięcia koncesji? O wyjaśnienie tego problemu poprosiliśmy dr. inż. Bolesława Maksymowicza z łódzkiego OBREM-u. Odpowiedź na postawione pytanie prezentujemy poniżej.

Należy rozróżnić dwa przypadki. Pierwszy, gdy zezwolenie udzielone zostało na podstawie przepisów Ustawy z 13 września 1996 r. [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus