Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Praktyk w recyklingu(...)

Pierwsze szkolenie o nazwie „Akademia Praktyka w recyklingu pojazdów” zapoczątkowało cykl spotkań przygotowywanych przez praktykóworaz prowadzących działalność gospodarczą związaną z recyklingiem pojazdów bądź pracujących w porozumieniu z recyklerami. Organizatorem akcji są Recyklerzy Polscy– Związek Pracodawców. Idea tego typu szkoleń wynika z potrzeby samych prowadzących stacje demontażu pojazdów (SDP), którzy chcą we właściwy sposób realizować założenia ustawy o recyklingu pojazd(...)
»

Wodomierze – obowiązki st(...)

Kwestia obowiązków związanych z finansowaniem, instalacją i utrzymaniem wodomierzy oraz urządzeń pomiarowych na potrzeby poboru wody, a także odprowadzania ścieków budzi wiele wątpliwości zarówno wśród przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, jak i odbiorców usług. Wprawdzie w Ustawie z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (u.o.z.z.w.o.ś.) została umieszczona ogólna zasada dotycząca rozdziału obowiązków pomiędzy obie strony u(...)
»