Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Pierwsza aukcja OZE – wst(...)

Pierwsza aukcja dotycząca wsparcia odnawialnych źródeł energii została rozstrzygnięta. Rząd zamierzał kontraktować energię z czterech koszyków aukcyjnych. W przeprowadzonej 30 grudnia aukcji OZE za ważne uznano aukcje w trzech koszykach wyłącznie dla źródeł o mocy poniżej 1 MW, wskutek czego wsparcie ma otrzymać 140 projektów, w tym głównie istniejące biogazownie rolnicze (siedem projektów) i małe elektrownie wodne (49 projektów), a z nowych źródeł: instalacje foto(...)
»

Ekoinżynieryjne święto w (...)

„Inżynieria ekologiczna” to tytuł ogólnopolskiej konferencji naukowej (z udziałem gości zagranicznych), która 7 września br. odbyła się na Politechnice Gdańskiej. Została ona połączona z jubileuszem 70-lecia urodzin oraz 48-lecia pracy naukowej prof. dra hab. inż. Piotra Kowalika. Jej organizatorami były Katedra Technologii Wody i Ścieków, Katedra Inżynierii Sanitarnej oraz Katedra Hydrotechniki Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, (...)
»