Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Turbiny wiatrowe a integr(...)

Stosunkowo rzadko dyskutuje się o mechanicznych oddziaływaniach turbin wiatrowych na elementy infrastruktury sieciowej, a jak wskazują doświadczenia, nie można tych zjawisk pomijać. Przyrost mocy zainstalowanej źródeł wiatrowych w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE) stwarza nowe wyzwania, przed którymi stają zarówno operatorzy systemów dystrybucyjnych (OSD), jak i operator systemu przesyłowego(...)
»

Święto wody(...)

Statystyki alarmują! Pod względem ilości wody przypadającej na jednego mieszkańca zajmujemy przedostatnie miejsce w Europie. Dlatego szczególnego znaczenia nabiera ochrona i zwiększanie zasobów wodnych, poprawa stanu czystości i jakości akwenów oraz edukacja ekologiczna. Przejawem troski o stan polskich wód było drugie Ogólnopolskie Święto Wody zorganizowane przez gminę Uniejów przy wsparciu parlamentarzystów, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Urzędu Marszałkowskiego i WFOŚi(...)
»