Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Rejestr Czystej Produkcji(...)

Prawie 900 przedsiębiorstw w Polsce realizuje Program Czystszej Produkcji. Został on zainicjowany przed 15 laty przez pozarządową organizację ekologiczną Polski Ruch Czystszej Produkcji, który współpracuje z przemysłem i samorządami terytorialnymi. Podmioty gospodarcze i samorządy, włączone w działania tego Ruchu, podejmują dobrowolne zobowiązania dotyczące racjonalnego korzystania z zasobów przyrody, w tym ograniczania zużycia surowców naturalnych, wody i energii oraz zrzutu odp(...)
»

Zsypy z systemem segregac(...)

Zsypy z systemem segregacji odpadów   Dawniej w większości wielopiętrowych bloków instalowano zsypy, dzięki którym mieszkańcy mogli wyrzucać odpady bez wychodzenia na zewnątrz.   Zsypy powodowały jednak nieprzyjemny zapach, problemy sanitarne oraz hałas. Ponadto w kontekście zmian w przepisach dotyczących gospodarki odpadami, uniemożliwiają segregację odpadów. W związku z tym instalacje zsypowe są coraz częściej likwidowane. T(...)
»