Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Gerontechnologia w przest(...)

Przestrzeń komunalna jest środowiskiem osadniczym o dwóch odrębnych typach kulturowych i infrastrukturalnych: miejskim i wiejskim. Postrzega się ją i odczuwa poprzez architekturę jej krajobrazu naturalnego i stworzonego. Najczęstszym psychofizycznym spotkaniem człowieka z tą przestrzenią jest wyjście na ulicę czy drogę. Architekturę przestrzeni komunalnej tworzą dwie spójne, interaktywne, odmienne grupy czynników. Pierwsza to czynniki materialne(...)
»

Promotor Energetyki Odnaw(...)

Decyzją Kapituły pod przewodnictwem prof. Macieja Nowickiego, po wnikliwym rozpatrzeniu nadesłanych zgłoszeń, zaszczytny Tytuł Promotora Energetyki Odnawialnej miesięcznika „Czysta Energia” za 2009 r. przyznano Jarosławowi Mroczkowi. Laureat jest od ponad 10 lat wiodącą postacią w sektorze energetyki odnawialnej w Polsce. Był założycielem firmy EPA, specjalizującej od drugiej połowy lat 90. w dostarczaniu sprzętu dla energetyki wiatrowej. Przedsiębiorstwo stało się p(...)
»