Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Chemikalia pod kontrolą(...)

Sejm 25 lutego br. uchwalił ustawę o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, która ma podstawowe znaczenie z punktu widzenia kontroli chemikaliów. Ponadto spowodowała zmiany w wielu krajowych aktach prawnych, a m.in. w Prawie ochrony środowiska, Prawie farmaceutycznym czy też ustawie o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. W Polsce sprawy dotyczące chemikaliów zostały powierzone resortowi zdrowia, co jest rzadkim w Europie, ale spotykanym umiejsc(...)
»

Rola zieleni w kształtowa(...)

Podjęta w połowie XIX w. przez władze samorządowe Nowego Jorku decyzja o przeznaczeniu nowo zakupionej parceli (ok. 315 ha) na gigantyczny park w centrum Manhattanu wywołała głośny sprzeciw. Oponenci skrupulatnie wyliczyli, ile straciło miasto, rezygnując z parcelacji gruntu na działki budowlane i ich sprzedaży. Tymczasem obecnie Park Centralny jest jedną z największych atrakcji turystycznych miasta, a podatki wnoszone za wynajem lokali mieszkalnych i biurowych położonych wokół Parku z(...)
»