Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kaucje na opakowania niek(...)

Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (DzU z 2001 r. Nr 63, poz. 638), wprowadza obowiązek nakładania kaucji na opakowania substancji chemicznych szczególnie szkodliwych dla ludzi i środowiska. System kaucji ma wspierać prawidłową realizację obowiązków związanych ze zwrotem i przyjmowaniem opakowań wielokrotnych lub odpadów opakowaniowych po substancjach niebezpiecznych. Zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami, obowiązek ten jest niezależny od obowiązku odzysku i r(...)
»

Zagrożenia dla drzew na p(...)

Drzewa usytuowane w obrębie placów budowy narażone są na oddziaływanie szeregu czynników, które przyczyniają się do obumierania tych roślin. Dlatego tym bardziej należy przestrzegać wszelkich zaleceń odnośnie prawidłowego postępowania z drzewami podczas prac budowlanych. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na ochronę korzeni oraz prawidłowy poziom gruntu oraz wody.   Z punktu widzenia zagrożenia drzewa wszelkie prace ziemne (...)
»