Problemy budowy gazociągów tranzytowych

wydany w Przegląd Komunalny – 2001-6
  DRUKUJ
Jaki jest zakres działań organizacyjnych niezbędnych dla realizacji rurociągów tranzytowych? Odpowiedzi na to pytanie można udzielić w oparciu o doświadczenia zebrane przy budowie pierwszej nitki gazociągu jamalskiego oraz najnowsze (2000 rok) metodyczne opracowania wrocławskiego "Gazoprojektu". Dotyczą one wydawania decyzji administracyjnych, ponoszenia opłat, wypłaty odszkodowań i rekompensat oraz obowiązków inwestora.

Zastąpienie węgla gazem powoduje wielokrotne zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Stąd gazyfikację kraju w oparciu o gazociągi tranzytowe należy uznać za działanie zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju.
Przy ustalaniu trasy, projektowaniu, budowie i eksploatacji gazociągu występują liczne problemy związane z działaniem administracji państwowej i samorządowej oraz wkraczaniem na tereny [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus