Strategia gospodarki odpadami na początku XXI wieku

wydany w Przegląd Komunalny – 2001-6
  DRUKUJ
Edward S. Kempa

Termin strategia przywołuje skojarzenia militarne i wojenne. Wszak jej zasady sformułował i ustalił pruski generał Klaus von Clausewitz (1780-1831), odnosząc strategię i taktykę nie do nauki, lecz do sztuki wojennej. Terminy strategia i taktyka bywają często stosowane zamiennie, co nie zawsze jest właściwe. Łatwo jednak wykazać, bo jest to dość powszechne, że zarówno strategię, jak i taktykę używa się obecnie w nazewnictwie nauk cywilnych; można tu więc także wtłoczyć zakresy pojęciowe gospodarki komunalnej i gospodarki odpadami, szczególnie gdy chodzi o tak bardzo propagowany rozwój zrównoważony (ang.: sustainable development). Czy mamy zatem właściwych strategów w gospodarce odpadami? Czy też tylko samozwańców, którzy się za takich sami uważają? Nie chodzi przecież o gry wojenne, lecz o symulacje typ [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus