Sortownia surowców wtórnych w Olsztynie

wydany w Przegląd Komunalny – 2001-6
  DRUKUJ
Zbigniew Wróbel

W Olsztynie mieści się Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o (ZGOK), na terenie którego znajduje się linia do sortowania szkła. Zakład powstał w lipcu 1995 r., jako zakład budżetowy, następnie w październiku 1998 r. przekształcony został w jednoosobową spółkę skarbu gminy Olsztyn. ZGOK zajmuje się gospodarką odpadami, realizując zadania w zakresie unieszkodliwiania i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych. Spółka prowadzi eksploatację wysypiska miejskiego w Łęgajnach, gm. Barczewo oraz sortownię surowców wtórnych w Olsztynie, której jest właścicielem.

Podstawową działalnością spółki jest unieszkodliwianie odpadów komunalnych, poprzez składowanie ich na wysypisku. Jest to główna działalność dochodowa, gwarantująca byt spółki. Drugą główną działalnością jest dokonywany w s [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus