Sortowanie odpadów komunalnych

wydany w Przegląd Komunalny – 2001-6
  DRUKUJ
Bolesław Maksymowicz

Potrzeba sortowania odpadów przed ich przekazaniem do procesów przekształcania budzi najmniej kontrowersji. Problemy i spory powstają dopiero przy szczegółowym określaniu celów, zadań i sposobów sortowania. Wyniki badań, prowadzonych od wielu lat w celu określenia warunków i ograniczeń skuteczności sortowania odpadów (USA, Niemcy, Francja, Dania), pokazały, że odzyskanie z odpadów komunalnych surowców wtórnych w ilościach przekraczających 20% ich masy jest możliwe przez wprowadzenie wyspecjalizowanych zakładów lub linii sortowania do procesów zagospodarowania odpadów, z jednoczesnym wprowadzeniem gromadzenia i zbiórki odpadów z podziałem na określone ich strumienie, np.: organiczne kuchenne i ogrodowe; opakowania objęte systemem opłat produktowych; pozostałe zmieszane.

Stan obecn [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus