Składowiska odpadów w nowoczesnych systemach gospodarki odpadami

wydany w Przegląd Komunalny – 2001-6
  DRUKUJ
Ryszard Szpadt

Biorąc pod uwagę zaostrzające się kryteria akceptacji odpadów do składowania, w przyszłości nie będzie możliwe w Polsce składowanie odpadów surowych. Dyrektywa składowiskowa, a także projekt nowej ustawy wymagają obróbki odpadów przed składowaniem metodami fizycznymi, chemicznymi, termicznymi lub biologicznymi, w tym również przez sortowanie. Należy jednak domniemywać, że zostaną wprowadzone jednoznaczne kryteria dotyczące wytrzymałości mechanicznej odpadów, zawartości w nich składników organicznych, w tym biologicznie rozkładalnych, zawartości składników niebezpiecznych (pochodzenia organicznego i nieorganicznego), rozpuszczalności w wodzie oraz dopuszczalnego składu fizyczno-chemicznego wyciągów wodnych.

W dłuższym horyzoncie czasowym wymagana będzie daleko idąca mineralizacja odpadów p [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus