Biologiczne przetwarzanie odpadów

wydany w Przegląd Komunalny – 2001-6
  DRUKUJ
Andrzej Jędrczak

Biologiczne przetwarzanie odpadów polega na celowym wykorzystaniu mikrobiologicznych procesów przemiany materii dla uzyskania rozkładu lub przekształcenia zawartych w odpadach substancji organicznych w produkty (najczęściej kompost), które można zawrócić do naturalnego obiegu materii. Może być ono prowadzone na drodze tlenowej (kompostowanie) i beztlenowej (fermentacja metanowa), lub w procesach będących kombinacją obu tych technologii.

Nie wszystkie odpady nadające się do kompostowania można poddawać beztlenowej fermentacji. Odpady zawierające ligniny, np. odpady ogrodowe, korę, odpady drewna, korzystniej jest kompostować. Z drugiej strony, selektywnie zbierane, silnie uwodnione odpady [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus