Wszystkie artykuły w kategorii: "Dodatki - Zeszyty Komunalne"

Polecane artykuły:

Od redakcji(...)

  Miasta zmieniają swoje oblicze w zależności od pory roku. Zimą wydają się często szare i mało atrakcyjne (wyjątkiem jest okres świąteczny, kiedy w centrach miast pojawiają się iluminacje świetlne). Drzewa w większości przypadków zimą tracą liście, a przestrzeń miejska staje się jakby pusta, co uwidacznia zupełnie inne elementy parków czy skwerów. Chodzi tu zwłaszcza o meble miejskie, które w tym wydaniu „Zieleni Miejskiej” są tematem pr(...)
»

Konwencja rtęciowa a pols(...)

Do 2013 r. będą trwały negocjacje dotyczące światowej konwencji rtęciowej. Konwencja lub dodatkowe dobrowolne zobowiązanie krajów UE może uderzyć w polską energetykę. Jednak nasz kraj może wystąpić z kontrpropozycją: zakazem stosowania amalgamatu dentystycznego. Emisja metali ciężkich do powietrza jest przedmiotem dyrektyw europejskich oraz konwencji międzynarodowych, w tym m.in. protokołu do konwencji LRTAP. Jednym z toksycznych metali ciężkich wprowadzanych przez(...)
»