Wszystkie artykuły w kategorii: "Dodatki - Zeszyty Komunalne"

Polecane artykuły:

Ogrody w świecie zmysłów(...)

W ostatnich latach powstaje wiele projektów publicznych ogrodów budowanych w partycypacji społecznej. Niestety, część z nich po realizacji tylko w niewielkim stopniu spełnia potrzeby mieszkańców lub wcześniejsze wyobrażenia projektantów. Przyczyn niepowodzeń i słabych rezultatów jest wiele: skomplikowane procedury pozyskiwania funduszy, nieumiejętność ich wykorzystania, kompetencje i doświadczenie (lub ich brak) projektantów, wykonawców czy decydentów, a niekiedy także brak silnego (...)
»

Poszli na żywca(...)

W wydaniu kwietniowym prezentowaliśmy list, który do redakcji „Przeglądu Komunalnego” nadesłało Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Zawarta w nim była prośba o sprostowanie danych, przedstawionych w artykule Zenona Świgonia pt. „Ochrona wód w Polsce w 2001 r.”, opublikowanym na łamach naszego miesięcznika w wydaniu lutowym. W artykule tym została zawarta informacja, że w Żywcu odprowadza się nieoczyszczone ścieki w ilości 3561 m&sup3/dobę. W żywieckim p(...)
»