Wszystkie artykuły w kategorii: "Dodatki - Zeszyty Komunalne"

Polecane artykuły:

Ceny dla nowego przedsięb(...)

Zgodnie z art. 24a ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w okresie pierwszych 18 miesięcy od dnia podjęcia działalności przez powołane lub utworzone przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne obowiązują ceny i stawki opłat uchwalone przez radę gminy na wniosek organu wykonawczego gminy.  To samo dotyczy rozpoczęcia przez nowe przedsiębiorstwo nowego rodzaju działalności gospod(...)
»

Czy nie jest za późno na (...)

Czy nie jest za późno na system kaucyjny? Warsztaty „Analiza SWOT wprowadzenia systemu kaucyjnego dla opakowań w Polsce”, przygotowywane na zlecenie przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, odbyły się pod koniec ub.r. Momentami miałem jednak wątpliwości, czy raport prezentujący wyniki analizy nie jest tworzony pod już wcześniej ustalone wnioski. A w lutym br. podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, Sławomir Mazurek, poinformował: – Nie wydamy 24(...)
»