Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ustawa o OZE – ciąg dalsz(...)

W trakcie konsultacji dot. przedstawionego w grudniu przez Ministerstwo Gospodarki tzw. trójpaku projektów ustaw: Prawa energetyczne, ustawa OZE oraz Prawo gazowe, do MG wpłynęło ponad 2000 uwag i sugestii, przy czym większość dotyczyła projektu ustawy o OZE. Sposób przygotowania i ogłoszenia projektu ustawy OZE spowodował konsolidację środowiska OZE. Wobec zaistniałej sytuacji ucichły nawet spory odnośnie ważności poszczególnych źródeł OZE w og&oa(...)
»

Problemy zarządzających i(...)

W nowym systemie gospodarki odpadami regionalna instalacja przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) posiada uprzywilejowaną pozycję. Wiąże się to jednak ze zwiększoną odpowiedzialnością, jaką ponoszą zarządzający tego typu obiektami w aspekcie zarówno środowiskowym, jak i ekonomicznym. Instalacja zobligowana jest bowiem do przyjmowania określonych w decyzjach rodzajów i ilości odpadów, a jednocześnie prawo nie gwarantuje, że zostanie do niej dostarczony odpowiedni strumień odpadów.(...)
»