Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

(...)

Nie wątpię, że z nowym wyzwaniem da sobie radę większość firm działających w branży odpadowej. Gorzej może jednak być na etapie wstępnej segregacji, u źródła. Oby powiew lata nie przyniósł ze sobą także odoru pochodzącego z bioodpadów. Początek okresu wakacyjnego zbiega się z terminem wejścia w życie rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. W ocenie Sławomira Mazurka, podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowi(...)
»

Zezwolenie na gospodarowa(...)

Sejm uchwalił 20 lipca ub.r. kilka ustaw wprowadzających zmiany do Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (DzU z 2018 r. poz. 992, ze zm.). W poprzednich miesiącach zostały omówione zmiany dotyczące przepisów o produktach ubocznych, transporcie i magazynowaniu odpadów, a w grudniu pierwsza część uwag odnoszących się do przepisów o zezwoleniach na gospodarowanie odpadami. W poniższym materiale przedstawiony zostanie dalszy ciąg tej analizy, odnoszący się do wymagań, (...)
»