Ochrona środowiska na terenach wiejskich

wydany w Przegląd Komunalny – 2001-5
  DRUKUJ
Zanieczyszczenia pochodzące z hodowli i produkcji zwierzęcej są poważnym źródłem zagrożeń środowiska na terenach wiejskich. Na około 2 mln polskich gospodarstw, zaledwie 10% posiada obiekty przystosowane do przechowywania gnojówki, obornika i kiszonek. Rocznie, w wyniku produkcji zwierzęcej, powstaje ponad 140 mln ton odchodów. Zawarty w nich ładunek azotu i fosforu liczy się w setkach tysięcy ton. Przenikające do gleby i cieków wodnych w pobliżu gospodarstw rolnych szkodliwe substancje powodują skażenia wód powierzchniowych.

Pomoc rolnikom w likwidowaniu skutków powstałych zagrożeń oraz ich mobilizowanie do zmiany praktyk rolniczych na przyjazne środowisku, jest celem pilotażowego projektu "Ochrona środowiska na terenac [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus