Na pomoc gminie

wydany w Przegląd Komunalny – 2001-5
  DRUKUJ
Elżbieta Olędzka-Koprowska

Wiele problemów, które polskie samorządy muszą rozwiązać w najbliższej przyszłości, stanowi wyzwanie nierzadko przekraczające ich możliwości budżetowe, organizacyjne i kadrowe. Dotyczy to szczególnie gmin i powiatów obciążonych takimi zadaniami, jak: organizacja pomocy społecznej, walka z bezdomnością, ochrona zdrowia mieszkańców, czy kwestia racjonalnego zagospodarowania odpadów. Sprostanie tak poważnym obowiązkom wymaga nawiązania stałej współpracy z organizacjami społecznymi zrzeszającymi członków społeczności lokalnych.

W krajach Europy Zachodniej istotną rolę w rozwiązywaniu problemów lokalnych, z którymi nie radzą sobie władze lokalne, odgrywają organizacje należące do tzw. trzeciego sektora społecznego (chodzi m.in. o różnego typu organizacje pozarządowe i fundacje). Po [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus