Mechaniczno-biologiczne unieszkodliwianie odpadów w Gorzowie Wlkp.

wydany w Przegląd Komunalny – 2001-5
  DRUKUJ
Marek Wróblewski

Wola uporządkowania gospodarki odpadami w Gorzowie Wlkp. zrodziła się w 1992 roku. Już w 1993 została profesjonalnie opracowana "Strategia gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Gorzowa Wlkp."

Wdrażanie Strategii rozpoczęto stopniowo:
- powołano Zakład Utylizacji Odpadów Spółka z o.o. w celu koordynacji zamierzeń związanych z budową nowoczesnego systemu gospodarki odpadami;
- zorganizowano selektywną zbiórkę odpadów (zakupiono i rozstawiono 80 kompletów pojemników);
- znaleziono teren pod budowę składowiska i zakładu utylizacji odpadów;
- wprowadzono uchwałą Rady Miasta "Regulamin Gospodarki Odpadami";
- rozpoczęto proces wyboru technologii i wykonawcy oraz montażu finansowego budowy kompostowni.
W 1994 roku ZUO Sp. z o.o. oddaje do eksploatacji kwaterę [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus