Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Procedura przygotowywania(...)

W okresie ostatnich dwóch lat znacząco zwiększyło się zainteresowanie technologią biogazową. Przynajmniej kilkunastu inwestorów w Polsce przygotowuje na różnym etapie zaawansowania projekty biogazowe. Droga od projektu do budowy Z praktyki autora artykułu wynika, iż inwestorzy często kierują się obiegowymi opiniami dotyczącymi biogazu i popełniają błędy, które powodują niepotrzebne ponoszenie kosztów, gdyż koncepcja projektu od samego początku jest nierealizowalna z powodów technicznych,(...)
»

Wod-kan w kolorze turkusu(...)

Turkusowe zarządzanie to coraz częściej pojawiający sie trend. Czy jest możliwe w przedsiębiorstwach branży wodociągowo-kanalizacyjnej? Z Piotrem Trojanowskim, prezesem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy i Miasta Warta, rozmawia Kalina Olejniczak. Czym jest turkusowe zarządzanie i jak się Pan z nim zetknął?  Z ideą samozarządzających się organizacji, nazywanych dzisiaj turkusowymi, zetknąłem się ponad 10 lat temu na konwersatoriach T(...)
»