Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Od redakcji(...)

Stan gospodarki odpadami komunalnymi i przemysłowymi w Polsce jeszcze ciągle nie jest zadowalający. Odbiegamy w znaczny sposób od standardów europejskich i w szybkim tempie musimy to nadrobić. Obecnie nasza działalność w tym zakresie najczęściej polega na gromadzeniu odpadów na składowiskach. Te jednak szybko zapełniają się i zabierają przestrzeń, dlatego potrzebne są nowoczesne kompostownie i sortownie. W tym wydaniu chcemy pokazać, że sytuacja nie jest taka zła, że istnieją (...)
»

Bilans, analiza porównawc(...)

Programy rewitalizacji w Polsce Po drugiej wojnie światowej metodyka działań w dawnej zabudowie miejskiej uległa pewnym przekształceniom czy lepiej – ewoluowała – w szczególności w starych dzielnicach historycznych. Ewolucja ta przebiegała poprzez rozszerzanie się zakresu rzeczowego z jednej strony i zakresu celów i środków z drugiej strony. Geneza programów rewitalizacji w Polsce Zakres rzeczowy był sukcesywnie poszerzany: wychodząc od(...)
»