Zmiana stawek opłat za usuwanie drzew i krzewów

wydany w Przegląd Komunalny – 2001-4
  DRUKUJ
Krzysztof Kasprzak, Beata Raszka

W miastach drzewa przy ulicach tworzą określoną kompozycję przestrzenną, której w wypadku wycięcia drzew nie można niczym zastąpić. Podobnie niepowtarzalna jest aleja starych drzew na terenach wiejskich, której zniszczenie jest stratą bezpowrotną. Należy brać pod uwagę nie tylko przynależność drzew do określonych gatunków i ich rozmiary, ale także przestrzenne rozmieszczenie posadzonych drzew, a więc tworzenie określonego i niepowtarzalnego układu urbanistycznego czy krajobrazowego.


Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów4 od dnia 1 stycznia 2001 r. obowiązują nowe stawki opłat za wycinkę drzew i krzewów (patrz tabela). Utrzymano zapis 4 rozporządzenia Rady Ministrów z 1997 r.3 wskazujący, że za usuwanie drzew i krzewów z terenów ochrony uzdrowiskowej, te [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

Zobacz także

comments powered by Disqus