Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo ochrony środowiska"

Reklama

Polecane artykuły:

Odbiorca odpadów i jego w(...)

Zdaniem sądów, pojęcie „odbiorcy” odpadów jest zgodne z prawem wspólnotowym, a odbiorca odpadów nie może skutecznie bronić się zarzutem, że to wysyłający ponosi winę za transgraniczne przemieszczanie odpadów.   Niektóre z poglądów sądów wymagają krytycznej oceny.W omówionych orzeczeniach sądy administracyjne1 (wyrok WSA w Warszawie z 17 października 2008 r., (1305/08) oraz (...)
»

Co z tą biomasą?(...)

Tegoroczne polskie lato z całą pewnością przejdzie do historii ze względu na bardzo wysokie temperatury i długotrwałą suszę. Wydaje się jednak, że mamy do czynienia nie ze zdarzeniem epizodycznym, ale trwałą tendencją związaną ze zmianami klimatu. Musimy się jednak do tego przystosować bez względu na to, czy jest to bezpośredni skutek działalności człowieka, czy naturalny proces (jak twierdzą niektórzy naukowcy). Dotychczas nie udało się jeszcze w pełni oszacować szkód, jakie susza wyrządził(...)
»