Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo ochrony środowiska"

Polecane artykuły:

Racjonalne zużywanie zaso(...)

Zgodnie z prognozami, do 2030 r. zapotrzebowanie na szereg kluczowych surowców może wzrosnąć ponad trzykrotnie w porównaniu z poziomem z 2006 r. W związku z tym już teraz potrzebne jest „zrównoważone podejście” do gospodarki surowcowej w Europie. W ramach prezydencji Polski w UE 20-22 października 2011 r. we Wrocławiu, odbyła się Międzynarodowa Konferencjapt. „Zrównoważona produkcja i konsumpcja surowców mineralnych w Europ(...)
»

Postępowanie administracy(...)

W planowaniu przestrzennym znajdziemy wiele przypadków, kiedy instytucją rozstrzygającą w danej sprawie będzie decyzja administracyjna. Przy braku planów miejscowych mamy decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Plany miejscowe i decyzje lokalizacyjne będą przedmiotem oceny przy wydawaniu pozwoleń na budowę. Przykłady takie można mnożyć, co pokazuje, że postępowanie administracyjne jest niewątpliwie ważnym elementem związanym(...)
»