Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo ochrony środowiska"

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

W jednej z dużych polskich metropolii na ruchliwej wylotowej ulicy z miasta hałas uliczny przekraczał przyjęte dla tego miejsca normy o ponad 20%. Okoliczni mieszkańcy od wielu już lat zabiegali u władz miasta o rozwiązanie tego problemu, poprzez budowę ekranów akustycznych. W tym roku projekt powstał, zebrano część pieniędzy, przeprowadzono niezbędne badania, uzyskano odpowiednie pozwolenia, niebawem miała ruszyć budowa długiego na 3 kilometry ekranu. Nieoczekiwanie przeciwko tej inwestycj(...)
»

Projekt Brundtland City E(...)

„Brundtland City Energy Network” to projekt IV Programu Tematycznego „Energia, Środowisko, Zrównoważony Rozwój” („Energy, Environment and Sustainable Development”), podprogram „Energia” („Sub-programme Energy”) 5 [Fot.: Miasteczko Toflund - inicjator tworzenia sieci miasta Brundtland. Budynek Centrum konfe(...)
»